Tips: Ở phiên bản điện thoại, ấn vào nút ẤN ĐỂ CHỌN ở bên trên sẽ giúp chọn giày dễ dàng hơn.

Còn size: 43 500.000 
Còn size: 39, 40, 41, 43 370.000 450.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 370.000 
Còn size: 39 450.000 
Còn size: 39, 43 390.000 
Còn size: 43 500.000 
Còn size: 39, 43 390.000 

Chat với shop: Facebook