Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 40, 41, 42, 43, 44, 45 550.000 
Còn size: 40, 43, 44, 45 550.000 

Chat với shop: Facebook