Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 550.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 1.100.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 520.000 
Còn size: 40, 41, 42, 43 450.000 
Còn size: 40-1-2 2.550.000 
Còn size: 40, 42-1-2 1.100.000 
Còn size: 41, 43 2.520.000 
Còn size: 40 1.850.000 
Còn size: 40, 40-1-2, 42, 43, 44 1.550.000 
Còn size: 39, 43 720.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 750.000 
Còn size: 42 550.000 
Còn size: 39, 40, 42 550.000 
Còn size: 39, 42 1.900.000 
Còn size: 42-1-2 1.200.000 

Chat với shop: Facebook