Tips: Ở phiên bản điện thoại, ấn vào nút ẤN ĐỂ CHỌN ở bên trên sẽ giúp chọn giày dễ dàng hơn.

Còn size: 39, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 41, 43 420.000 
Còn size: 42 550.000 
Còn size: 35, 36, 37 469.000 
Còn size: 35, 36, 37 469.000 
Còn size: 39, 42, 43 550.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43 550.000 
Còn size: 38, 39, 42, 43 550.000 

Chat với shop: Facebook