Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 41 1.350.000 
Còn size: 38, 39, 40, 43, 45 420.000 
Còn size: 39, 40 420.000 
Còn size: 40, 40½, 42, 42½, 43 1.450.000 
Còn size: 39, 40 400.000 

Chat với shop: Facebook