Tips: Ở phiên bản điện thoại, ấn vào nút ẤN ĐỂ CHỌN ở bên trên sẽ giúp chọn giày dễ dàng hơn.

Còn size: 35, 36, 37, 38 520.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43 370.000 
Còn size: 32, 33, 35 380.000 
Còn size: 32, 33, 34, 35, 36 380.000 
Còn size: 32, 33, 34, 35 380.000 

Chat với shop: Facebook