Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn giày dễ dàng hơn.


Còn size: 39, 41, 42 420.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44 420.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42 420.000 
Còn size: 39 480.000 
Còn size: 39 480.000 
Còn size: 39, 40 420.000 
Còn size: 40½, 41, 42 1.350.000 
Còn size: 39, 43 500.000 
Còn size: 39 520.000 
Còn size: 39 400.000 
Còn size: 39 400.000 

Chat với shop: Facebook