Tips: Nhấp ẤN ĐỂ CHỌN để sử dụng Bộ Lọc giúp chọn giày dễ dàng hơn (chọn theo size, đinh, loại giày...)

Còn size: 40-1-2 2.100.000 
Còn size: 42-1-2 2.100.000 
Còn size: 41 1.350.000 
Còn size: 40-1-2 1.350.000 
Còn size: 41, 42, 42-1-2, 43 2.000.000 
Chat với shop: Facebook