Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 40, 41, 42 350.000 
Còn size: 40½, 41, 42, 42½, 43, 44 1.400.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44 520.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 550.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 380.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 380.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 380.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 1.100.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44 520.000 
Còn size: 39, 41, 42 420.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 45 780.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 420.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 45 600.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 600.000 
Còn size: 40, 41, 42, 43, 44, 45 550.000 

Chat với shop: Facebook