Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 520.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44 550.000 
Còn size: 40, 41, 43 680.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43, 44, 45 520.000 
Còn size: 42, 43 600.000 
Còn size: 42-1-2 1.550.000 
Còn size: 43 1.550.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 520.000 
Còn size: 39, 40, 41, 43 550.000 
Còn size: 40, 40-1-2, 41 2.100.000 
Còn size: 40 580.000 
Còn size: 41, 42, 42-1-2, 43 2.000.000 
Còn size: 39, 43 450.000 

Chat với shop: Facebook