Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 380.000 
Còn size: 39, 40-1-2 1.450.000 
Còn size: 40, 40-1-2, 41, 42-1-2, 43 1.650.000 
Còn size: 39 380.000 
Còn size: 39, 40, 42, 44 520.000 
Còn size: 45 680.000 
Còn size: 40, 43 820.000 
Còn size: 39, 43 500.000 
Còn size: 39 520.000 
Còn size: 39 330.000 
Còn size: 39, 40, 41 480.000 

Chat với shop: Facebook