Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44 380.000 
Còn size: 40, 41, 42 1.150.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 780.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 600.000 
Còn size: 40, 41, 43, 44, 45 550.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42 420.000 
Còn size: 41 1.550.000 
Còn size: 40 1.200.000 
Còn size: 39, 43, 44 1.400.000 
Còn size: 43, 44 1.450.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 520.000 
Còn size: 39, 40, 41, 43 680.000 

Chat với shop: Facebook