Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 36 680.000 
Còn size: 30, 33, 39 450.000 520.000 
Còn size: 30, 31, 39, 41, 42, 43 450.000 520.000 
Còn size: 32, 33, 34, 35, 36 380.000 
Còn size: 32, 33, 34, 35 380.000 

Chat với shop: Facebook