Tips: Ở phiên bản điện thoại, ấn vào nút ẤN ĐỂ CHỌN ở bên trên sẽ giúp chọn giày dễ dàng hơn.

Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 650.000 
Còn size: 39, 41, 42, 43, 45 780.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43 600.000 
Còn size: 40, 43 780.000 
Còn size: 39 780.000 
Còn size: 39, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 43 600.000 
Còn size: 40, 41 500.000 

Chat với shop: Facebook