Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 45 780.000 
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 600.000 
Còn size: 39, 40, 42, 43 600.000 
Còn size: 40, 43 780.000 
Còn size: 39, 41, 43 780.000 
Còn size: 39, 43 600.000 

Chat với shop: Facebook