Tips: Ở phiên bản điện thoại, ấn vào nút ẤN ĐỂ CHỌN ở bên trên sẽ giúp chọn giày dễ dàng hơn.

Còn size: 39, 40 550.000 
Còn size: 39, 40, 42 550.000 
Còn size: 39 450.000 
Còn size: 39, 40 570.000 
Còn size: 39 450.000 
Còn size: 39, 40 400.000 
Còn size: 39 400.000 
Còn size: 39, 40 340.000 
Còn size: 39, 40 330.000 
Còn size: 39 400.000 

Chat với shop: Facebook