Tips: Ở phiên bản điện thoại, ấn vào nút ẤN ĐỂ CHỌN ở bên trên sẽ giúp chọn giày dễ dàng hơn.

Còn size: 44 1.400.000 
Còn size: 40½, 41, 42, 42½, 43, 44 1.400.000 
Còn size: 42½, 40½, 43 1.750.000 
Còn size: 40½ 1.750.000 
Còn size: 40 1.450.000 
Còn size: 40, 40½, 41, 42½, 43 1.650.000 
Còn size: 40½ 1.650.000 
Còn size: 39 1.900.000 
Còn size: 40, 39 1.900.000 
Còn size: 43 1.900.000 
Còn size: 38½ 1.650.000 
Còn size: 44 1.400.000 

Chat với shop: Facebook