Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 40½, 41, 42½ 1.200.000 
Còn size: 40, 44 1.400.000 
Còn size: 40½ 2.550.000 
Còn size: 40½, 41, 42, 42½, 43, 44 1.400.000 
Còn size: 40½, 42½, 43 1.750.000 
Còn size: 40½ 1.750.000 
Còn size: 41 2.520.000 
Còn size: 40 1.850.000 
Còn size: 39, 40 1.450.000 
Còn size: 40, 40½, 41, 42½, 43 1.650.000 
Còn size: 40½ 1.650.000 
Còn size: 39, 42 1.900.000 
Còn size: 40, 39 1.900.000 
Còn size: 43 1.900.000 
Còn size: 44 1.400.000 

Chat với shop: Facebook