Tips: Nhấp ẤN ĐỂ CHỌN để sử dụng bộ lọc giúp chọn giày dễ dàng hơn (chọn theo size, đinh, loại giày...).

Còn size: 40½, 42½, 43, 44 1.400.000 
Còn size: 42½, 40½, 43 1.750.000 
Còn size: 39, 40 1.450.000 
Còn size: 40, 40½, 41, 42½, 43 1.650.000 
Còn size: 40½ 1.650.000 
Còn size: 39 1.900.000 
Còn size: 40, 39 1.900.000 
Còn size: 43 1.900.000 
Còn size: 38½ 1.650.000 
Còn size: 44 1.400.000 
Chat với shop: Facebook