Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 43 1.100.000 
Còn size: 38½ 1.100.000 
Còn size: 39 1.400.000 
Còn size: 40½ 1.350.000 
Còn size: 43, 44 1.500.000 
Còn size: 42½ 1.550.000 
Còn size: 40 1.200.000 
Còn size: 39, 43, 44 1.400.000 
Còn size: 40, 42½ 1.200.000 
Còn size: 40, 42½ 1.100.000 
Còn size: 40½ 1.250.000 
Còn size: 43, 44 1.450.000 
Còn size: 41, 42½, 40, 40½, 42, 43, 44 1.550.000 
Còn size: 44 1.300.000 
Còn size: 41 1.350.000 
Còn size: 43, 40½, 41 1.350.000 

Chat với shop: Facebook